Latest News

Pembangunan Akuakultur Sejajar Dengan Industri Revolusi 4.0

Penganjuran Selangor Innovation and Creativity Exposition 2018 (SLICE18) yang bermula hari ini bertambah rancak dengan beberapa aktiviti yang dijalankan dan antara yang menarik perhatian adalah program Syarahan Profesor Kali Ke-5. Syarahan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sharr Azni Harmin dari Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat bertajuk “Into The Blue: The