Latest News

Syarahan Darul Ehsan 2018, Cetus Semangat Kepimpinan

“Kepimpinan yang cemerlang dapat menghasilkan perkhidmatan yang mantap. Sebagai seorang pemimpin, kita perlulah bertanggungjawab dan berani mengambil risiko. Sekiranya berlaku kegagalan kepada sesebuah organisasi, pemimpin harus mengkaji permasalahan yang berlaku,” ujar Y.A.D Tan Sri Dato’ Sri Dato Setia Ismail Adam, Pro-Canselor Universiti Selangor (UNISEL). Beliau berucap demikian semasa Majlis Syarahan