Majlis Syarahan Profesor “Dinamka Politikal Islam di Malaysia : Gagasan, Cabaran dan Masa Depan”